top of page
  • altynyoda

Derýa gatnawlary

“Altyn ýoda” HK-sy “Magtymguly” we “Türkmenistan” gämilerinde abatlaýyş işlerini geçirmekde ýardam berdi. ÝGPD “Deňiz Söwda Floty” bilen baglaşylan şertnama esasynda abatlaýyş işleri tamamlanandan soň, iki gämi “Altyn ýoda” HK üçin wagt düzgünnamasynda berildi.

"Türkmenistan" we "Balkan" gämileri konteýnerleri daşamak üçin p.Türkmenbaşy – p.Baku – p.Türkmenbaşy ugurda halkara deňiz ýol gatnawlary amala aşyrdy, şeýle hem polat we tort daşamak üçin Astrakhan deňiz portyna (RF), Enzeli deňiz portyna (Eýran) gatnawlaryny amala aşyrdy.


2018-nji ýylda “Türkmenistan” we “Balkan” gämileri “Net Logistiсs” üçin umumy agramy 10 000 tonnadan gowrak 1000 töweregi ýüklenen konteýner daşady.

“Altyn ýoda” HK-ň işjeň hereketleri netijesinde ÝGPD “Deňiz Söwda Floty” we “Net Logistiсs” tarapyndan minnetdarlyk hatlary alyndy.

 

5 views
bottom of page