top of page
  • altynyoda

Howply harytlar daşamak

“Altyn ýoda” kompaniýamyzyň aýratynlyklaryndan biri howply ýükleri daşamakdyr. Köp mukdarda himiki önümler üçin ýörite himiki gaplar (kislota gaplary) ulanylýar, dürli gaplar üçin çelekler (ýewrokublar) - tirkegler.


2017-nji ýylyň dekabryndan 2020-nji ýylyň fewral aýyna çenli daşamak S.A.Niýazowyň adyndaky Türkmenabat himiýa zawodyndan geçirildi:


senagat zerurlyklary üçin kükürt kislotasy: Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň dokma kärhanalary (Gahryman A.Niýazowyň (Baharly) adyndaky dokma toplumy, Türkmenbashi jins toplumy (Ruhabat etraby), Ruhabat dokma toplumy), Mary welaýatynyň Sakarchage pagta öndürýän zawody, “Ak Suw” HJ we “Sahy Doganlar” HK; Türkmenistandaky kompaniýalaryň şahamçalarynyň Ahal sebitinde gurluşyk meýdançalary üçin: “GAP Inşaat Ýatirim we Diş Tiçaret A.Ş.”, “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi we Tiçaret Anonim Şirketi”.


“Petroleum Services Global DMCC” kompaniýasy üçin, Samandepe etrabyndan Lebap welaýatynyň Ýaşyldepe etrabyna gidroklor turşusyny daşamak üçin 26 sany gatnaw amala aşyryldy.


8-nji howp toparynyň ýükleri bilen baglanyşykly kükürt we gidroklor turşusyny daşamak howpsuzlyk düzgünlerine laýyklykda geçirildi.


Howply ýükleriň daşamagyň howpsuzlygy we öz wagtynda eltmegi biziň esasy maksadymyzdyr!

 

23 views
bottom of page