• altynyoda

Suwuk azot harytlary daşamak

2020-nji ýylyň maý aýynda suwuk gaz - azot Balkanabad stansiýasyndan Hazar nokadyna 30 tonna mukdarda kriogen görnüşli gaplarda (basyşly gaplarda) daşaldy. GOST 19433-88 laýyklykda "Howply harytlar. Klassifikasiýa we bellik" suwuk azot howply harytlary aňladýar we 2-nji howp toparyna degişlidir. Ýük daşamak degişli resminamalar esasynda, şeýle hem "Howply harytlary ýol bilen daşamagyň howpsuzlyk düzgünleri" we "Basyş gaplary gurmak we howpsuz işlemek düzgünleri" esasynda geçirildi.

 

4 views